سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار

دانشگاه در مسیر شرکت های کارآفرین دانش بنیان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان نیز با اشاره به عملکرد 38 ساله این واحد دانشگاهی گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت گره گشای بسیاری از مشکلات و راه خروج از بن بستهای اقتصادی است.

میثم عرب زاده اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی کاشان بر اساس گام دوم انقلاب اسلامی برنامه های متنوع علمی، فرهنگی و پژوهشی در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به طرح پویش دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این طرح زمینه ارتباط تناتنگ دانشجویان با بخش صنعت را فراهم کرده و در حقیقت از ابتدای ورود دانشجویان به فضای دانشگاه آنان را با محیط کسب و کار و تجارت آشنا میکند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان افزود: رشته نساجی از نخستین رشته هایی است که در این دانشگاه راه اندازی شده و اکنون با بیش از 10 عضو هیئت علمی متخصص آماده همه گونه همکاری با بخش صنعت است.

همچنین از آمادگی سرای نوآوری فرش ماشینی برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان در تمامی رشته های علمی و تخصصی بویژه صنعت فرش ماشینی با وجود هیئت علمی متخصص در رشته نساجی وهمکاری با صنعت برای تحقق علمی وعملی فرمان مقام معظم رهبری« مدظله العالی» در شعار سال 1401خبر داد.

: 226 - : 1401/02/21 - : 14
1401/02/21