سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی

این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در بین آزمایشگاههای دانشگاههای دولتی و آزاد سراسر کشور و

از معدود آزمایشگاههای دانشگاهی است که مجوز آزمایشگاته آکرودیته (آزمایشگاه همکار استاندارد) دارد.

این آزمایشگاه درحال حاضر به ارائه خدمات به کارخانجات فرش ماشینی مشغول است

تجهیزات آزمایشگاه

لیست خدمات آزمایشگاهی

آزمون ویژگیهای فرش ماشینی (استاندارد ملی 10753)

برچسب گذاری فرش ماشینی استاندارد ملی: 1360

الیاف مورد مصرف در فرش های ماشینی

در آزمایشگاه تخصصی و مرجع فرش ماشینی مستقر در سرای نوآوری فرش ماشینی

آزمون های فنی و دقیق فوق با مُهر و نشان مورد تأیید اداره استاندارد برای انواع محصولات فرش ماشینی و به جهت دسترسی مطمئن و آسان صنعتگران بخصوص در منطقه کاشان و آران و بیدگل انجام می گیرد.

صنعتگران و متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی امور

با شماره های 09133618946 و 09131622416 تماس حاصل نمائید.