سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
  • معرفی سرای نوآوری

سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاداسلامی کاشان مرجع تخصصی پژوهش های علمی، صنعتی، کاربردی، دوره های آموزشی تخصصی و خدمات آزمایشگاهی درحوزه صنعت فرش ماشینی وصنایع وابسته می باشد. این مرکز فعالیت خود را از سال 1390 شروع کرده است. وجود بیش از 900 واحد صنعتی فرش ماشینی باعث شده است تا منطقه کاشان و آران بیدگل تبدیل به قطب فرش ماشینی کشور گردد...

بیشتر

  • خدمات و توانمندی

ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی، انجام طرح های تحقیقاتی مورد نیاز صنایع

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی، برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی حضوری و مجازی