سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی در کاشان

چهارشنبه روز افتتاحیه این نمایشگاه با حضور مقامات وزارت سمت و کارآفرینان، ریاست و اعضاء هیات مدیره انجمن نساجی ایران، صاحبان صنایع ، دانشجویان و استادان دانشگاه و فعالین صنعت فرش ماشینی در غرفه سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
ساعت بازدید از نمایشگاه تا جمعه 21 اردیبهشت از 15 لغایت 21 عصر

: 373 - : 1403/02/25 - : 96
1403/02/25