سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

رئیس سرا

دکتر منصور دیّاری
دکترای مهندسی نساجی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  • مؤلف کتاب « فرش ماشینی» و چاپ مقالات ISI در زمینه تخصصی فرش
  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان و رئیس اسبق دانشگاه
  • عضو انجمن های تخصصی علمی و راهبردی فرش و نساجی کشور
  • مشاور تخصصی دهها شرکت صنعتی در حوزه فرش ماشینی
  • داور مجلات و رویدادهای جهانی و ملی در حوزه فرش
  • رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی
    *******

    شماره دسترسی و تماس: 09131622416