سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

رویدادها

ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی برگزار شد.
http://mmchi.ir/Page/News/37/225/0/0/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-% ...
: 236 - : Jun 6 2022 10:58AM - : 843
Jun 6 2022 10:58AM
دومین نشست قطعه سازی و ماشین سازی
http://mmchi.ir/Page/News/37/139/0/0/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%82% ...
: 144 - : Nov 22 2021 10:11AM - : 1218
Nov 22 2021 10:11AM
فراخوان حضور در اولین رویداد شتاب دهنده تخصصی فرش آپ CARPET STARTUP
شتاب دهنده تخصصی سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان 🕰 تاریخ برگزاری رویداد: 30 آذر ماه1400 📅 ...
: 107 - : Sep 26 2021 4:52PM - : 4397
Sep 26 2021 4:52PM