سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار

سومین جلسه کمیته اجرائی سومین رویداد ملی فرش آپ

سومین جلسه کمیته اجرائی رویداد ملی فرش3 آپ برگزار گردید.

دکتر علی عرشی دبیر اجرائی این رویداد با قدردانی از حضور و ارسال ایده های شرکت کنندگان محترم در این رویداد گفت: با ارسال ایده های خوب شرکت کننده در این دوره سومین جلسه پیرامون جمع بندی و رفع نواقص ایده های ارسالی به دبیرخانه سومین رویداد ملی فرش آپ در تاریخ یکشنبه 14 آبان ماه 1402تشکیل شد و مقرر شد حسب جدول زمانبندی تا پایان آبانماه ارزیابی مقدماتی و اولین جلسه داوری این رویداد برگزار شود.

نتایج این ارزیابی ها و داوری مقدماتی از طریق کانالها و سایت سرای نوآوری برای شرکت کنندگان محترم اطلاع رسانی می گردد.

: 339 - : 1402/08/15 - : 68
1402/08/15