سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار

اعلام نتایج اولین مرحله داوری سومین رویداد ملی فرش آپ

چهارمین جلسه هماهنگی و مشترک کمیته های اجرائی، علمی و داوری سومین رویداد ملی فرش آپ ظهر روز سه شنیه 23 آبانماه با حضور آقایان دکتر منصور دیّاری، دکتر رضا توانا ، دکتر علی عرشی، مهندس عباس مسلمی نژاد و مهندس مرتضی اصفهانیان در محل سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار گردید.